Sunday, 13 June 2010

Vòng hoa choàng cổ/ Leis


Vòng hoa này làm đơn giản nè: mua hoa lan về, ngắt từng hoa ra. Dùng kim may cỡ lớn, chỉ cỡ lớn, xỏ từng bông hoa lại với nhau. Vậy là xong.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.