Thursday, 14 January 2010

Hoa cẩm chướng bằng giấy

Image Hosted by ImageShack.us

Từ câu hỏi của một em trai bên HTT, hỏi cách làm hoa cẩm chướng bằng giấy để tặng bạn gái, tôi hứa với em là sẽ chỉ em cách làm mặc dù lúc đó vẫn chưa biết cách làm hoa này. Sau khi săm soi hình hoa cẩm chướng (mà em gọi là hoa phăng) do em posted lên, tôi làm thử hoa cẩm chướng này đây.

I. Vật Liệu:
- Cánh hoa: dùng giấy pelure màu trắng, hồng, vàng, đỏ, cam, etc. để làm hoa. Ở Mỹ không có giấy pelure thì dùng giấy solid tisue loại để trong gói quà.
- Kẽm để làm thân hoa
- Cuống, lá: dùng giấy nhún hoặc giấy pelure/solid tisue màu xanh
- Bông gòn
- Keo dán
- Kéo
Image Hosted by ImageShack.us

II. Chuẩn bị:
- Làm cánh hoa: cắt 3 miếng giấy, kích cỡ 24cm X 5cm. Một tờ gấp làm 12, một tờ gấp làm 8, một tờ gấp làm 6. Tỉa đầu tròn, xong rồi dùng kéo tỉa răng cưa ở đầu tròn. Xem hình
- Cắt 1 miếng giấy pelure kích cỡ 6cm X 15cm để làm nhụy hoa
- Cắt miếng giấy xanh có bề ngang 1cm để quấn thân hoa
- Vài miếng giấy xanh kích cỡ 5mm X 8cm để làm lá
- 1 miếng giấy xanh 4cm X 6cm để làm cuống hoa. Xem hình để biết cách cắt cuống.
Image Hosted by ImageShack.us

III. Cách Làm:
1. Bẻ cong 1 đầu cọng kẽm, cặp bông gòn vào. Quấn gòn quanh kẽm. Dán gòn lại.
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

2. Bọc gòn lại để làm nhụy.
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

3. Đặt nhụy lên cánh hoa nhỏ nhất (12 cánh hoa). Dán keo cho chắc.
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

4. Dùng cánh hoa cỡ trung để cuốn tiếp. Canh cho những cánh hoa so le với nhau.
Image Hosted by ImageShack.us

5. Quấn những cánh hoa lớn nhất để cuốn ra ngoài.
Image Hosted by ImageShack.us

6. Cuốn gòn dưới chân hoa để làm cuống. Dán gòn lại cho chắc.
Image Hosted by ImageShack.us

7. Dùng giấy làm cuống bọc quanh cuống hoa.
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

8. Dùng giấy cuốn thân
Image Hosted by ImageShack.us

9. Gắn lá vào thân hoa. Nhớ là hoa cẩm chướng có 2 lá đầu tiên sát ngay cuống hoa. Sau đó mới có những lá mọc rải rác trên thân.
Image Hosted by ImageShack.us

10. Hoàn tất 1 bông hoa cẩm chướng: chỉnh sửa cho những cánh hoa cong ra cong vào tùy ý.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.